RZECZPOSPOLITA> MAFIOM WYRWANO MILIARDY TYLKO NA PAPIERZE

Skuteczność organów podatkowych w egzekwowaniu należności budżetowych może budzić wątpliwości. Świadczy o tym wzrost kwoty nieściągalnych należności w zakresie VAT w stosunku do wpływów z tytułu tego podatku.

W najnowszym wydaniu Rzeczpospolita komentarza udzielił Maciej Grochulski, Partner kancelarii Paczuski Taudul.

Artykuł: https://www.rp.pl/VAT/302269909-VAT-mafiom-wyrwano-miliardy-tylko-na-papierze.html