STARTUP SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY

Już w najbliższy weekend od 22-24 października odbędzie się cykl zajęć edukacyjnych organizowany przez Fundację Instytut Przedsiębiorczości Społecznej, mających na celu aktywizację społeczną i rozwój przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-30 lat, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej i chciałyby poszerzyć wiedzę w tym zakresie, otrzymując pakiet narzędzi potrzebnych do tworzenia i weryfikowania projektów biznesowych.

Uczestnicy przyswoją zagadnienia z zakresu finansowych, prawnych i podatkowych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa oraz pisania biznesplanu z uwzględnieniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

W ramach współpracy, panel pod nazwą: Aspekty podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej, poprowadzi Tomasz Kryczka – doradca podatkowy w Kancelarii PT, natomiast w drugim dniu wydarzenia – Anna Jaworska – doradca podatkowy, przybliży temat poświęcony zagadnieniu: Etyka w biznesie czyli jak prowadzić biznes społecznie odpowiedzialny.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju przedsiębiorczości, w tym wskazanie młodym ludziom jednej z dróg kreowania własnej przyszłości poprzez zakładanie działalności gospodarczej.

Więcej szczegółów o wydarzeniu: Strona Główna | Instytut Przedsiębiorczości Społecznej (fips.pl)