SZKOLENIE DLA POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

10 lutego 2016 kancelaria podatkowa Paczuski Taudul zorganizowała dla członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego szkolenie, które dotyczyło: (1) zmian przepisów dot. kwestii związanych z tzw. cenami transferowymi (2) zmian przepisów dot. podatku od nieruchomości (3) zmian prawa celnego (4) kwestii dotyczących rezerw obowiązkowych i prawnopodatkowych oraz rachunkowych kwestii wynikających z Ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 29 października 2010 r. i Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.pipc.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=464:nowe-przepisy-dla-przedsiebiorstw-chemicznych-szkolenia-dla-czlonkow-pipc&catid=11&Itemid=105&lang=pl