Jeżeli wypłata odszkodowania lub odprawy wynika z porozumienia z pracodawcą, a nie z umowy o pracę, wówczas nie trzeba potrącać zryczałtowanego podatku w wysokości 70%.

czytaj dalej