Po 3 latach Komisja Europejska potwierdziła, iż Irlandia pozwalała Apple na zapłatę istotnie niższych podatników niż w przypadku innych podmiotów, a wartość uzyskanych z tego tytułu benefitów może sięgnąć 13 miliardów EUR na przestrzeni lat 2003 – 2014. KE zarzuciła Apple, iż w ramach przyjętej struktury działalności dokonywała sztucznych rozliczeń między podmiotami powiązanymi, alokując prawie całość zysków pochodzących z działalności dystrybucyjnej w Europie do podmiotu zarejestrowanego w Irlandii, który dzięki specyficznym rozwiązaniom lokalny płacił niskie podatki. Komisja Europejska oszacowała, iż efektywna stawka CIT płacona przez Apple od zysków z działalności dystrybucyjnej na terytorium Europy w 2003 r. wynosiła 1%, a w 2014 spadła do 0,005%.

czytaj dalej