W projekcie nowelizacji przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej znalazł się zaproponowany przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego rewolucyjny pomysł nadania interpretacjom prawa podatkowego uniwersalnego charakteru. Propozycja ta dotyczy stworzenia ram prawnych umożliwiających korzystanie z wydanej interpretacji indywidualnej przez wielu podatników. Przesłanką warunkującą możliwość posługiwania się daną interpretacją przez podmioty niebędące jej adresatami miałoby być zaistnienie u nich identycznego jak w tej interpretacji stanu faktycznego. Celem omawianej zmiany jest uporządkowanie niejednolitej wykładni przepisów podatkowych, dokonywanej przez Ministra Finansów w obecnym stanie prawnym oraz likwidacja niepożądanego stanu, w którym z postępowań interpretacyjnych wyłaniają się liczne rozbieżności w zakresie wykładni tych samych kwestii podatkowych.

czytaj dalej