1. Rys historyczny, cel wprowadzenia opłaty Przepisy w zakresie tzw. opłaty cukrowej weszły w życie od 2021 roku (w wyniku zmian w ustawie z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym – Dz.U. z 2022 r. poz. 1608). Mimo że deklarowany cel wprowadzenia opłaty był szczytny, stosowanie nowych przepisów od początku budzi sporo kontrowersji, generując przy tym liczne spory między przedsiębiorcami a organami podatkowymi. Opłaty o podobnym charakterze były już wprowadzane – choć z różnym rezultatem – w wielu miejscach na świecie (np. w Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Indiach czy na...

czytaj dalej