podstawa opodatkowania VAT

TAX ALERT 22/2019 – USTAWA O ROZSTRZYGANIU SPORÓW DOTYCZĄCYCH PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ORAZ…

USTAWA O ROZSTRZYGANIU SPORÓW DOTYCZĄCYCH PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ORAZ ZAWIERANIU UPRZEDNICH POROZUMIEŃ CENOWYCH W dniu 31 lipca 2019 r. opublikowany został projekt Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, wdrażającej dyrektywę Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej [dalej: Projekt]. Projekt wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą w dyrektywie...

czytaj dalej

Tax Alert 12/2016 – SPRZEDAŻ „ZA ZŁOTÓWKĘ” USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA VAT – WYROK NSA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie określenia wysokości podstawy opodatkowania VAT wyposażenia mieszkania, które było oferowane nabywcom po promocyjnej cenie 1 zł. W ocenie składu orzekającego wartość wyposażenia mieszkania, którego cena została skalkulowana przez dewelopera na poziomie 1 zł, może stanowić podstawę opodatkowania VAT w tej wysokości, o ile sprzedawca nigdy i w żadnej innej formie nie pobierze od nabywcy wyższej kwoty, w szczególności w cenie mieszkania. Wyrok NSA mimo, iż dotyczy wyposażenia mieszkania, może...

czytaj dalej