Tax Alert 12/2016 – SPRZEDAŻ „ZA ZŁOTÓWKĘ” USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA VAT – WYROK NSA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie określenia wysokości podstawy opodatkowania VAT wyposażenia mieszkania, które było oferowane nabywcom po promocyjnej cenie 1 zł. W ocenie składu orzekającego wartość wyposażenia mieszkania, którego cena została skalkulowana przez dewelopera na poziomie 1 zł, może stanowić podstawę opodatkowania VAT w tej wysokości, o ile sprzedawca nigdy i w żadnej innej formie nie pobierze od nabywcy wyższej kwoty, w szczególności w cenie mieszkania.

Wyrok NSA mimo, iż dotyczy wyposażenia mieszkania, może mieć szersze zastosowanie, tj. do wszystkich sytuacji, gdzie nabywca otrzymuje co najmniej dwa świadczenia, w tym jedno z nich w promocyjnie niskiej cenie. Rozstrzygnięcie wskazuje bowiem, że jeżeli wartość świadczenia objętego promocją (upustu) została wkalkulowana w cenę innego świadczenia na rzecz tego samego nabywcy, wówczas nie można uznać, iż kwota wynagrodzenia za świadczenie objęte promocją stanowi jego podstawę opodatkowania VAT. W konsekwencji w ocenie NSA, dla celów VAT wartość świadczenia promocyjnego należy ustalić w rzeczywistej wysokości, którą sprzedawca otrzyma od nabywcy.

Stanowisko NSA oznacza, iż w niektórych przypadkach organy uprawnione są zwiększyć VAT należny z tytułu sprzedaży, pomimo braku podstaw z art. 32 ustawy o VAT, w szczególności jeżeli wartość świadczenia promocyjnego podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT, natomiast została uwzględniona w cenie innego świadczenia, które podlega opodatkowaniu na zasadach preferencyjnych. W stanie faktycznym komentowanego orzeczenia NSA sprzedaż mieszkania podlegała opodatkowaniu 8% stawką VAT, natomiast wykończenie mieszkania obejmowało m.in. sprzęt AGD, który podlega opodatkowaniu 23% stawką. Powyższe tezy wynikają z ustnego uzasadnienia wyroku, stąd też ostateczna analiza jego skutków będzie możliwa po ukazaniu się uzasadnienia pisemnego. Niemniej jednak już teraz zalecamy ich uwzględnienie w prowadzonej działalności.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18