Uprzejmie informujemy, że odpowiednio 20-go oraz 23 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów o VAT (i nie tylko) z zakresu: wykazu podatników VAT (tzw. białej listy) – dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat,obowiązkowe podzielonej płatności (ang. split payment) – dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-23-grudnia-2019-r-w-sprawie-mechanizmu-podzielonej-platnosci. Objaśnienia zostały wydane w trybie art. 14a...

czytaj dalej