Tax Alert 37/2019 – Biała lista, obowiązkowa podzielona płatność, quick fixes – stanowisko MF

Uprzejmie informujemy, że odpowiednio 20-go oraz 23 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów o VAT (i nie tylko) z zakresu:

Objaśnienia zostały wydane w trybie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, co oznacza, że  zastosowanie się do nich objęte jest ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m ww. ustawy.

Ponadto, w tych dniach ukazał się komunikat MF w sprawie implementacji dyrektywy 2018/1910 dotyczącego tzw. Quick Fixes – dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/implementacja-dyrektywy-20181910-dot-tzw-pakietu-quick-fixes

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z powyższym tematem, uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(022) 205 22 18

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37