rozporządzenie

TAX ALERT 17/2018 – MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW UPROSZCZONYCH SPRAWOZDAŃ

MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW UPROSZCZONYCH SPRAWOZDAŃ PIT-TP ORAZ CIT-TP W dniu 24 maja 2018 r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-TP) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-TP). Zawarte w projektowanych rozporządzeniach wzory uproszczonych sprawozdań CIT-TP oraz PIT-TP zawierają zmianę dostosowującą oba dokumenty do stanu prawnego...

czytaj dalej

TAX ALERT 17/2017 – ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ELEMENTÓW DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH GOTOWE DO PODPISU

W dniu 8 września 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano ostateczne wersje rozporządzeń w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (link) i fizycznych (link). Rozporządzenia te stanowią doprecyzowanie regulacji zawartych odpowiednio w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązkowych elementów dokumentacji lokalnych i grupowych, a także sposobu przeprowadzania analiz porównawczych. Najistotniejsze zmiany w stosunku do...

czytaj dalej