Podobnie jak w podatku VAT, ustalenie, czy w danym przypadku będziemy mieli do czynienia z opodatkowaną sprzedażą towaru, czy nieopodatkowaną usługi, będzie w niektórych sytuacjach problematyczne. Dodatkową komplikacją dla podatników będzie to, że projektodawcy podkreślają całkowitą odrębność nowego podatku od VAT, a samo pojęcie towaru wiążą z pojęciem rzeczy na gruncie kodeksu cywilnego.

czytaj dalej