TAX ALERT 10/2016 – DECYZJE WIT DLA CELÓW AKCYZY TYLKO DO 30 KWIETNIA 2016

Minister Finansów udostępnił dnia 8 marca 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (z dnia 4 marca 2016 r.). Projekt jest zasadniczo związany z reformą regulacji celnych na poziomie unijnym i wejściem w życie od 1 maja 2016 r. przepisów Unijnego Kodeksu Celnego, który zastąpi obowiązujący od ponad 20 lat Wspólnotowy Kodeks Celny.

W ramach projektowanych zmian innych aktów prawnych Ministerstwo Finansów zaproponowało wykreślenie art. 7b ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym Wiążące Informacje Taryfowe (WIT) wydawane na podstawie przepisów celnych mają odpowiednie zastosowanie w obrocie wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi na terytorium kraju oraz w ich nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Zwracamy uwagę, że powyższa zmiana wiązać się będzie z bardzo istotnymi konsekwencjami dla podmiotów z branż akcyzowych, oraz innych podatników, dla których klasyfikacja towaru potwierdzona decyzją WIT stanowi np. podstawę ustalenia właściwej stawki akcyzy bądź uznania danego towaru za niepodlegający akcyzie.

W uzasadnieniu projektu MF krytycznie oceniło praktykę wykorzystania decyzji WIT uzyskiwanych w innych krajach członkowskich UE do klasyfikacji towarów objętych w Polsce podatkiem akcyzowym. W ocenie MF, klasyfikacja towarów dla celów akcyzowych powinna być potwierdzana wyłącznie na podstawie Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA).

Projekt nie zawiera przepisów przejściowych odnoszących się do decyzji WIT wydanych przed wejściem w życie nowelizacji. Oznacza to, że od 1 maja 2016 r. podatnicy nie będą mogli się na nie skutecznie powoływać w celu obrony przed ewentualną próbą zakwestionowania klasyfikacji przez organy podatkowe.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37