TAX ALERT 14/2021 – OFICJALNE OBJAŚNIENIA W SPRAWIE SLIM VAT

W nawiązaniu i uzupełnieniu do naszego alertu nr 34/2020, w którym informowaliśmy o zmianach wchodzących w życie od 1 stycznia 2021 r. związanych m.in. z pakietem SLIM VAT, pragniemy poinformować, że z datą 23 kwietnia br. ukazały się oficjalne objaśnienia podatkowe Ministra ds. Finansów w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419). Objaśnienia liczą blisko 60 stron i są dostępne pod linkiem  (https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-23-kwietnia-2021-r-w-zakresie-pakietu-rozwiazan-slim-vat-oraz-wybranych-rozwiazan-doprecyzowujacych-niektore-konstrukcje-vat-wprowadzonych-ustawa-z-27-listopada-2020-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz-u-poz-2419).

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Szymon Raut
Doradca podatkowy
szymon.raut@ptpodatki.pl
+48 22 205 22 16