TAX ALERT 14/2023 – AMORTYZACJA MIESZKAŃ PO 31 GRUDNIA 2022 ROKU NADAL MOŻLIWA? WSA W ŁODZI ROZBUDZIŁ NADZIEJĘ

Uprzejmie informujemy, że wyrokiem z 27 czerwca 2023 roku (sygn. I SA/Łd 258/23) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił interpretację indywidualną zakazującą kontynuowania amortyzacji nieruchomości mieszkalnych wybudowanych przed 1 stycznia 2022 roku, odstępując tym samym od dotychczasowej linii orzeczniczej.

Jedną z niekorzystnych dla podatników zmian wprowadzonych przez Polski Ład był zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych. Początkowo, miał on obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku i miał objąć również budynki i lokale, których amortyzację rozpoczęto przed tą datą. Szybko pojawiły się jednak głosy, że takie rozwiązanie narusza zasadę ochrony praw nabytych i interesów w toku wywiedzioną z art. 2 Konstytucji RP.

W odpowiedzi na tę krytykę, ustawodawca zdecydował się wprowadzić przepisy przejściowe zezwalające na dalszą amortyzację budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 roku. Przepisy te miały jednak obowiązywać jedynie do końca 2022 roku, co – biorąc pod uwagę fakt, że okres amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych mógł wynosić nawet kilkadziesiąt lat – powszechnie uznano za dalece niewystarczające.

W konsekwencji, wielu podatników – przekonanych, że ich prawa nabyte w dalszym ciągu nie są należycie chronione – wystąpiło z wnioskami o interpretacje indywidualne do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, pytając, czy po zakończeniu 2022 roku będą oni mogli kontynuować amortyzację budynków i lokali mieszkalnych. Organ interpretacyjny konsekwentnie udzielał jednak negatywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie.

Wiele z takich niekorzystnych rozstrzygnięć zaskarżono do sądów administracyjnych – ponownie powołując się na zasadę ochrony praw nabytych i interesów w toku. We wrześniu 2022 roku zaczęły pojawiać się pierwsze orzeczenia, w których sądy konsekwentnie odmawiały rozstrzygnięcia, czy doszło do naruszenia konstytucyjnych praw. Wskazywały przy tym, że właściwym organem by dokonać takiej oceny jest Trybunał Konstytucyjny.

W wyroku z 27 czerwca 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyłamał się jednak z dotychczasowego trendu. Sąd uznał, że w analizowanej sprawie zasadne będzie dokonanie tzw. „rozproszonej kontroli konstytucyjności” (czyli dokonanie oceny konstytucyjności przez organ inny niż TK).

WSA w Łodzi uznał, że w analizowanym przypadku spełniona została przesłanka tzw. „oczywistej niekonstytucyjności” – tzn. analizowane regulacje są analogiczne do przepisów, które Trybunał już wcześniej uznał za niekonstytucyjne. Sąd powołał się przy tym na wyrok TK z 10 lutego 2015 r. (sygn. P 10/11), w którym stwierdzono niekonstytucyjność przepisów uniemożliwiających dalszą amortyzację prawa użytkowania udziałów w nieruchomości. W konsekwencji, łódzki sąd zdecydował się uchylić zaskarżoną interpretację.

Wyrok WSA w Łodzi jest nieprawomocny i należy spodziewać się, że zostanie on zaskarżony przez Dyrektora KIS. W konsekwencji, sprawa ta – podobnie jak wiele analogicznych spraw – będzie miała swój ciąg dalszy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Z uwagi na fakt, że wyrok łódzkiego sądu jest pierwszym i – jak dotąd – jedynym tego rodzaju rozstrzygnięciem, przestrzegamy przed wyciąganiem z niego zbyt daleko idących wniosków. Będziemy informować Państwa o dalszym rozwoju sytuacji.

***

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
22 205 22 06

Maciej Jankowski
Konsultant
maciej.jankowski@ptpodatki.pl
22 205 22 33