TAX ALERT 15/2017 – KONIEC Z PODATKIEM U ŹRÓDŁA OD ZAKUPU BILETÓW LOTNICZYCH

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która została ogłoszona 28 lipca 2017 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1448) [dalej: Nowelizacja], rozstrzygająca problem czy od zapłaty wynagrodzenia z tytułu zakupu biletów lotniczych należy potrącić 10% podatek u źródła.

Nowelizacja znosi obowiązek pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku [dalej: podatek u źródła] od przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej z tytułu lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, z którego skorzystanie wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 12 sierpnia 2017 r. i począwszy od tego dnia, podmioty dokonujące zakupu biletów lotniczych u zagranicznych przewoźników lotniczych nie będą obowiązane pobierać i odprowadzać podatku u źródła z tego tytułu.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07