TAX ALERT 17/2019 – WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE OŚWIADCZENIA O SPORZĄDZANIU DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

W dniu 18 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami, oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w odniesieniu do transakcji kontrolowanych, zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. należy składać wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tym samym, nie będzie dopuszczalne złożenie oświadczenia w formie papierowej. Dotyczy to również sytuacji, w której podatnik wybierze stosowanie nowych regulacji w zakresie cen transferowych już za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji powinno być podpisane przez kierownika jednostki, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego. Przy składaniu oświadczenia za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP i pisma ogólnego możliwe będzie podpisanie oświadczenia przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu.

W ramach wyjaśnień Ministerstwa Finansów podany został przykładowy wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 11m ustawy o CIT oraz na podstawie art. 23y ustawy o PIT.

Pełną treść wyjaśnień znajdą Państwo pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/oswiadczenie-o-sporzadzeniu-lokalnej-dokumentacji-cen-transferowych-na-podstawie-przepisow-obowiazujacych-od-1-stycznia-2019-r/

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22