TAX ALERT 18/2023 – USTAWA WPROWADZAJĄCA KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSEF) Z PODPISEM PREZYDENTA

Informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, na mocy której od 1 lipca 2024 r. korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowe dla wszystkich czynnych podatników VAT. Ustawa została podpisana w brzmieniu uchwalonym przez Sejm.

Nowelizacja niesie za sobą daleko idące skutki dla podatników VAT w Polsce. Nowe przepisy wprowadzają w życie liczne zmiany, które będą bezpośrednio wpływały na obowiązki związane z fakturowaniem, w szczególności w zakresie wystawiania, wysyłania i otrzymywania tzw. faktur ustrukturyzowanych.

Pomimo że większość przepisów dotyczących KSeF wejdzie w życie dopiero od 1 lipca 2024 r., to przygotowania do nadchodzących zmian powinny rozpocząć się już teraz. Prawidłowe wdrożenie regulacji wynikających z wejścia w życie KSeF jest związane nie tylko z działaniami IT, ale również po stronie procesowej w organizacji – nadania pracownikom stosownych uprawnień, ustalenia zasad obiegu dokumentów i opracowania nowych procedur. Dlatego warto już teraz rozpocząć prace przygotowawcze do efektywnego wprowadzenia KSeF.

***

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań związanych z KSeF, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.  

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16

Joanna Kilijańska
Partner
joanna.kilijanska@ptpodatki.pl
+48 519 075 056