TAX ALERT 19/2018 – MINISTERSTWO FINANSÓW OPUBLIKOWAŁO ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W ZAKRESIE CIT/TP I PIT/TP

W dniu 6 czerwca 2018 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowane zostały odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, które mają siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – CIT/TP i PIT/TP) – link.

Opublikowane przez Ministerstwo opracowanie zawiera odpowiedzi na 36 pytań, podzielonych na zagadnienia ogólne oraz dotyczące poszczególnych sekcji formularzy CIT/TP i PIT/TP.

W opracowaniu zaadresowane zostały m.in. kwestie dotyczące sposobu wypełniania formularzy w ich wersji opublikowanej w czerwcu 2017 roku, nieuwzględniającej rozróżnienia między składającym sprawozdanie a podmiotem, którego ono dotyczy. Wskazane zostały w nim również odpowiedzi w zakresie sposobu wypełniania sekcji dotyczącej głównego przedmiotu działalności i profilu funkcjonalnego, w zakresie sposobu prezentacji wybranych zdarzeń w sekcji dotyczącej transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi oraz odpowiedzi na inne zagadnienia w zakresie CIT/TP i PIT/TP poruszane przez podatników.

Mając na uwadze, iż dla wielu podmiotów termin na złożenie sprawozdań po raz pierwszy upływa z końcem września 2018 r., wyjaśnienia opublikowane przez Ministerstwo mogą okazać się pomocne.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Piotr Kiciński
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 19

Katarzyna Zapalska
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 56