TAX ALERT 19/2020 – ZMIANA INTERPRETACJI OGÓLNEJ W SPRAWIE STAWKI VAT NA USŁUGI WYKONANIA TRWAŁEJ ZABUDOWY MEBLOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 maja 2020 r. Minister Finansów zmienił z urzędu interpretację ogólną z dnia 31 marca 2014 r. [dalej: Interpretacja ogólna] w kwestii stawki VAT właściwej dla świadczenia usługi polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (SPM).

Zmiana Interpretacji ogólnej ma na celu wyjaśnienie pojawiających się w praktyce wątpliwości odnośnie do określenia, na ile trwały charakter powinno mieć powiązanie zabudowy meblowej z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego objętego SPM (lub jego części), aby uznać, że stanowi ono świadczenie usługi modernizacji takiego obiektu, podlegające opodatkowaniu według obniżonej stawki VAT 8% (a nie dostawę towarów w rozumieniu przepisów o VAT).

Interpretacja ogólna uległa zmianie w związku ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie sądów administracyjnych, uznającym za zbyt daleko idące (restrykcyjne) stwierdzenie, zgodnie z którym o trwałym charakterze połączenia zabudowy meblowej z elementami konstrukcyjnymi budynku można mówić wyłącznie wtedy, gdy zabudowa meblowa jest zamontowana w sposób ingerujący w substancję budynku, uniemożliwiający demontaż takiej zabudowy bez uszkodzenia jej komponentów lub elementów konstrukcyjnych budynku.

W związku z powyższym, zgodnie z najnowszym stanowiskiem Ministra Finansów, uznanie czynności wykonania trwałej zabudowy meblowej za usługę modernizacji obiektu budowlanego objętego SPM (lub jego części), a w konsekwencji zastosowanie do niej stawki VAT 8%, jest możliwe w sytuacji, gdy o walorach użytkowych wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwałe połączenie elementów zabudowy (wykonanych na indywidualne zlecenie) z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lub jego części), w sposób uniemożliwiający przemieszczenie zabudowy (przesunięcie w inne miejsce). Dodatkowo, istotne jest, aby po demontażu zabudowa meblowa była niezdatna do użytku (z uwagi na brak możliwości wykorzystania jako mebli pojedynczych elementów wchodzących w skład zabudowy meblowej).

Zgodnie ze zmienioną Interpretacją ogólną w powyższych okolicznościach występuje świadczenie kompleksowe, w którym elementem dominującym jest usługa modernizacji obiektu budowlanego objętego SPM (opodatkowana według stawki VAT 8%), w stosunku do której powiązana z nią dostawa towarów (elementów zabudowy meblowej) ma zasadniczo charakter pomocniczy.

Przykładowo preferencyjna stawka VAT (8%) znajdzie, zgodnie ze zmienioną Interpretacją ogólną, zastosowanie w przypadku wykonania „na zamówienie” szafy na wymiar, w przeznaczonej do tego celu wnęce, z płyt meblowych dociętych na konkretny wymiar, których montaż nastąpi za pomocą kołków i wkrętów.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Piotr Stryjewski
Adwokat, Doradca podatkowy
piotr.stryjewski@ptpodatki.pl
+48 604 276 779