TAX ALERT 19/2016 – WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ – PROJEKT ZMIAN W USTAWACH PODATKOWYCH

 W dniu 9 sierpnia br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zmieniony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Celem planowanych zmian jest wdrożenie instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w ramach planu „Europa 2020”, zobowiązującego Polskę do zwiększenia nakładów na B+R do poziomu 1,7% PKB w 2020 r.

Istotna część z proponowanych zmian dotyczy ustaw o podatkach dochodowych. Ich hasłowe podsumowanie przedstawiamy poniżej.

  • Brak przychodu w przypadku wniesienia aportem komercjalizowanej własności intelektualnej – zmiana polega na trwałym wyłączeniu z przychodów podatkowych nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej (obecnie moment rozpoznania przychodu jest odroczony do maksymalnie 5 lat).
  • Rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
  • Zwiększenie limitów odliczenia kosztów kwalifikowanych – projekt zakłada podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania dla mikroprzedsiębiorców i małych lub średnich przedsiębiorców do 50%. Wzrosną także limity dla dużych przedsiębiorstw, które będą mogły odliczyć 50% wydatków osobowych i 30% pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową.
  • Wydłużenie z obecnych 3 do 6 lat okresu odliczenia kosztów kwalifikowanych.
  • Możliwość uzyskania zwrotu gotówkowego (w przypadku braku możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania).

Powyższe zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22