TAX ALERT 20/2019 – OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT I NOWA MATRYCA STAWEK – OSTATECZNY KSZTAŁT USTAWY

W nawiązaniu i uzupełnieniu Tax Alertu nr 16/2019 uprzejmie informujemy, że 9 sierpnia 2019 r. Sejm RP przyjął poprawki Senatu do projektu nowelizacji VAT obejmującego łącznie (i) obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment) oraz (ii) tzw. nową matrycę stawek VAT. Przedmiotowe zmiany nie wpłynęły zasadniczo na treść projektu ustawy i dotyczyły m.in. opodatkowania 5% stawką VAT mleka roślinnego (np. na bazie soi).

Ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta RP. Wejście w życie znowelizowanych przepisów, w szczególności dotyczących obowiązkowego split payment, ma nastąpić 1 listopada 2019 r. (na wcześniejszych etapach procesu legislacyjnego był to 1 września). Przy tym nowa matryca stawek VAT znajdzie zastosowanie od 1 kwietnia 2020 r.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18