TAX ALERT 22/2023 – PRZEDŁUŻENIE TERMINU NA TPR Z PODPISEM MINISTRA FINANSÓW

24 listopada 2023 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.

Rozporządzenie przewiduje przedłużenie terminu do złożenia Informacji TPR do dnia 31 stycznia 2024 r., w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przesunięcie terminu raportowania wynika z późnego udostępnienia narzędzia do złożenia informacji TPR za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nastąpiło w dniu 30 października 2023 r.) oraz konieczności zapewnienia podatnikom odpowiedniego czasu na zapoznanie się z nim – informacja o cenach transferowych jest przygotowywana po raz pierwszy na formularzu interaktywnym online, w poprzednich latach podatnikom udostępniano formularz interaktywny PDF. Dodatkowy czas ma pozwolić podatnikom na prawidłową, od strony merytorycznej i formalnej, realizację obowiązku przekazania informacji TPR.

W najbliższych dniach (być może jeszcze dziś) tekst rozporządzenia powinien zostać ogłoszony w Dzienniku Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem Tax Alertu zachęcamy do kontaktu.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner, doradca podatkowy
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
22 205 22 22

Anna Jaworska
Dyrektor, doradca podatkowy
anna.jaworska@ptpodatki.pl
22 205 22 66

Piotr Kiciński
Dyrektor, doradca podatkowy
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
22 205 22 63

Dominika Michalska
Menedżer, doradca podatkowy
dominika.michalska@ptpodatki.pl
22 205 22 55

Katarzyna Zapalska
Menedżer, doradca podatkowy
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
22 205 22 56

Joanna Białobrzewska
Menedżer, doradca podatkowy
joanna.bialobrzewska@ptpodatki.pl
22 205 22 35