TAX ALERT 25/2017 – WSPARCIE NOWYCH INWESTYCJI – OPUBLIKOWANO PROJEKT NOWEJ USTAWY

20 października 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano wstępną wersję projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Projekt znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Docelowo, projekt ma zastąpić funkcjonujący obecnie system specjalnych stref ekonomicznych. Niemniej jednak, do końca 2026 r. nowy system wspierania inwestycji i SSE mają funkcjonować równolegle. Najważniejszymi zmianami wprowadzanymi przez projekt będą:

• rozciągnięcie możliwości pozyskania zwolnień podatkowych w odniesieniu do inwestycji na terenie całej Polski (także poza obszarami specjalnych stref ekonomicznych),

• wprowadzenie tzw. kryteriów jakościowych inwestycji, dostosowanych do ich konkretnej lokalizacji, takich jak np. wymóg transferu technologii albo wymogi związane z warunkami zatrudnienia,

• wprowadzenie szczegółowych reguł dotyczących wydzielenia działalności zwolnionej i opodatkowanej oraz rozliczania pomocy publicznej wynikającej z wielu decyzji,

• wprowadzenie szczegółowych reguł dotyczących zwrotu pomocy publicznej,

• wprowadzenie klauzuli przeciwko nadużyciom podatkowym związanym z otrzymywanym wsparciem.

Projekt ustawy nie zawiera projektów aktów wykonawczych, które w szczegółach będą regulować wymogi i warunki korzystania z ulg, tak więc dopiero po uchwaleniu odp

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 732 33 43