TAX ALERT 26/2020 – ZMIANY W VAT OD 1 LIPCA 2020 R.

Przypominamy, iż od 1 lipca br. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), o których informowaliśmy w ramach poprzednich Tax Alertów. Niżej przedstawiamy zwięzłe zestawienie nowych rozwiązań obowiązujących od 1 lipca 2020 r.:

  • nowa matryca stawek VAT określająca preferencyjne stawki opodatkowania dla towarów klasyfikowanych według Nomenklatury Scalonej oraz usług klasyfikowanych według PKWiU 2015 (dotychczas regulacje odnosiły się w tym zakresie do PKWiU 2008) [o projektowanych przepisach w tym zakresie pisaliśmy w Tax Alertach nr 19/2019, 15/2019, 5/2019 oraz 23/2018];
  • z powyższą zmianą związana jest również moc wiążąca i ochrona prawna dla podatników wynikająca z Wiążących Informacji Stawkowych (WIS), które dotychczas nie wiązały organów w odniesieniu do transakcji objętych danymi WIS;
  • zmiany w zakresie tzw. Białej listy podatników VAT – m.in. wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy (dotychczas był to naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla wystawcy faktury) z 3 do 7 dni. Przy czym należy pamiętać o obowiązujących tymczasowo regulacjach wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej, zgodnie z którymi termin na złożenie zawiadomienia wynosi 14 dni. Ponadto, nowe regulacje wyłączają sankcje w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialność solidarną za VAT w razie dokonania płatności na rachunek spoza Białej listy m.in. w sytuacji, gdy zapłata należności: (i) została dokonana przelewem na rachunek określonego rodzaju prowadzony przez bank/SKOK – po odpowiednim poinformowaniu podatnika o charakterze takiego rachunku lub (ii) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności [o kwestiach tych informowaliśmy w Tax Alercie nr 10/2020, a także nr 37/2019, 19/2019 oraz 12/2019];
  • implementacja do ustawy VAT regulacji wynikających z tzw. pakietu Quick Fixes;
  • uproszczenia w rozliczaniu VAT od importu towarów polegające na możliwości rozliczania tego podatku w deklaracjach VAT [szerzej opisane w Tax Alertach nr 24/2020 oraz 18/2019].

Jednocześnie, pragniemy przypomnieć, iż na 1 października br. został przesunięty termin składania nowego JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7K i JPK_V7M) – zachęcamy do zapoznania się z opublikowaną 30 czerwca 2020 r. na stronie MF aktualizacją broszury informacyjnej. Również odroczony w czasie został obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kas online dla podatników działających w wybranych branżach (m. in. usługi związane z wyżywieniem, fryzjerskie, kosmetyczne, wstępu do obiektów służących poprawie kondycji fizycznej).

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
Doradca podatkowy
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18