Tax Alert – MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA PODATKU VAT W PEŁNEJ WYSOKOŚCI OD SAMOCHODÓW DEMONSTRACYJNYCH

W dniu 29 maja 2015 r. WSA w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 3610/14), w którym orzekł, iż od wydatków związanych z autami demonstracyjnymi służącymi do dalszej odsprzedaży można odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Jest to kolejny korzystny dla podatników wyrok w tego typu sprawie. Wcześniej podobne stanowisko zajął m.in. WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 25 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Bd 1141/14). WSA w Warszawie dostrzegł także obecność drugiej linii orzeczniczej, niekorzystnej dla podatników, zaprezentowanej m.in. przez WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 26 marca 2015 r. (sygn. akt I SA/Po 1099/14), niemniej jednak nie podtrzymał jej i stanął na stanowisku, iż mimo zmiany stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2014 r., auta demonstracyjne, które przeznaczone są czasowo do jazd próbnych lub prezentowania nabywcom, nie zmieniają swego przeznaczenia i nadal służą podatnikowi do jego podstawowej działalności, jaką jest ich dalsza odsprzedaż.

Skład orzekający podzielił pogląd, iż „jazda próbna nie jest ani dla podatnika, ani dla konsumenta celem samym w sobie. Jest tylko częścią – i to niezbędną – całego procesu sprzedaży. Bez jazdy próbnej najprawdopodobniej nie doszłoby w ogóle do sprzedaży. Jest ona zatem immanentnie związana ze sprzedażą. Skoro tak, to jeżeli podatnik posiada samochody demonstracyjne, a jego jedynym celem jest dalsza ich odsprzedaż, to spełniony jest warunek opisany w art. 86a ust. 5 lit. a) u.p.t.u., gdyż samochody te są przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży. Jazdy demonstracyjne nie są celem samym w sobie, lecz środkiem do celu – odsprzedaży”.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
(22) 205 22 08
maciej.grochulski@ptpodatki.pl

Aneta Gniewkiewicz
(22) 205 22 18
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl

Treść przedstawionego tutaj najnowszego wyroku WSA opiera się na ustnym uzasadnieniu i nie może stanowić jedynej podstawy podejmowania działań. Uzasadnienie ustne wyroku może różnić się od treści uzasadnienia pisemnego.