Tax Alert 30/2015 – INTERPRETACJA OGÓLNA W SPRAWIE OPODATKOWANIA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ…

INTERPRETACJA OGÓLNA W SPRAWIE OPODATKOWANIA UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ PODATKIEM OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Drukarnia Multipress Sp. z o.o., o którym już wspominaliśmy Państwu w jednym z wcześniejszych Tax Alertów, Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą skutków, jakie ten wyrok wywiera w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji tej Minister Finansów uznał, iż przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych łamią przepisy unijne w odniesieniu do spółek komandytowo-akcyjnych i, w związku z tym, spółki komandytowo-akcyjne powinny być wyłączone spod opodatkowania tym podatkiem w przypadku:

  • łączenia spółek kapitałowych;
  • przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, a także
  • wniesienia do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki kapitałowej, a także udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej (w związku z tzw. wymianą udziałów).

Ponadto Minister Finansów stwierdził, iż wyłączenie to powinno mieć zastosowanie nie tylko do zdarzeń, które nastąpiły po wydaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, ale także do tych, które nastąpiły przed tym wyrokiem, lecz po dniu wejścia w życie zakwestionowanych przepisów i zalecił organom podatkowym odstąpienie od sporów z podatnikami w tym zakresie. W tej sytuacji, jeśli uiścili Państwo w przeszłości podatek od czynności cywilnoprawnych od wyżej wskazanych zdarzeń i nie upłynął jeszcze okres przedawnienia, to istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenia nadpłaty i zwrot podatku.

W przypadku gdyby mieli Państwo pytania związane z tematem alertu prosimy o kontakt.

Patrycja Lutak
(22) 205 22 03