TAX ALERT 31/2020 – OBJAŚNIENIA PODATKOWE – PARAGONY Z NIP/FAKTURY UPROSZCZONE

Uprzejmie informujemy, iż 20 października 2020 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano „Objaśnienia podatkowe z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone”[dalej: Objaśnienia].

Z Objaśnień wynika m.in., iż:

  • w przypadku transakcji pomiędzy podatnikami VAT (B2B)na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro) nabywca może otrzymać fakturę uproszczoną (paragon z NIP) albo standardową fakturę (bez konieczności dokumentowania jej paragonem fiskalnym) –w tym drugim przypadku nabywca powinien wyrazić żądanie otrzymania faktury standardowej zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej;
  • sprzedawca nie może wystawić standardowej faktury do faktury uproszczonej, gdyż sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną –paragonem zNIP, oraz fakturą standardową;
  • brak jest możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone;
  • numer, który powinien zostać uznany za numer jednoznacznie identyfikujący fakturę to numer paragonu fiskalnego, tj. kolejny element paragonu umieszczony po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera;
  • od 1 stycznia 2021 r. wszyscy podatnicy będą wykazywać odrębnie w nowym JPK_V7M/JPK_V7Kparagony fiskalne uznane za faktury uproszczone (do 31 grudnia2020 r.nie ma takiego obowiązku, o ile faktury uproszczone zostaną wykazane w JPK z deklaracją na podstawie raportu zbiorczego z kasy rejestrującej);
  • błędy w fakturach uproszczonych mogą być korygowane przez wystawienie noty korygującej przez nabywcę (zaakceptowanej przez sprzedawcę) lub przez wystawienie faktury korygującej;
  • korekta paragonu z NIP/faktury uproszczonej będzie możliwa w przypadku oczywistej pomyłki inie może być utożsamiana z uzupełnieniem brakującego NIP na paragonie fiskalnym, czy zmianą widniejącego na paragonie NIP na NIP innego podatnika

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
Doradca podatkowy
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18

Szymon Raut
Doradca podatkowy
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16