Tax Alert 34/2019 – Podwyżki stawek akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, przewidujący wzrost stawek akcyzy o 10% na większość napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. Podwyższone stawki akcyzy mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Poniżej przedstawiamy katalog wyrobów akcyzowych wraz z nowymi planowanymi stawkami akcyzy:

 • alkohol etylowy – 6275,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie;
 • piwo – 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu;
 • wino i pozostałe napoje fermentowane – 174,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;
 • wyroby pośrednie – 350,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;
 • papierosy – 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;
 • tytoń do palenia – 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;
 • papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy:
  1) papierosy – 378,38 zł za każde 1000 sztuk;
  2) tytoń do palenia – 252,25 zł za każdy kilogram.
 • cygara i cygaretki – 433,00 zł za każdy kilogram;
 • susz tytoniowy – 252,25 zł za każdy kilogram. Jednak w przypadku WNT lub importu suszu przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, lub sprzedaży innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy – bez jego oznaczenia znakami akcyzy – 504,50 zł za każdy kilogram.
 • wyroby nowatorskie – 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. W przypadku produkcji niezgodnej z regulacjami akcyzowymi stawka wyniesie 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Podwyżki stawek akcyzy nie będą dotyczyć cydru i perry o mocy nieprzekraczającej 5% a także płynu do papierosów elektronicznych, na który do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Bartosz Bołtromiuk
Doradca podatkowy nr 11224
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37