TAX ALERT 7/2018 – ROZPORZĄDZENIE W ZAKRESIE PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI TP PODPISANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

W dzienniku ustaw opublikowano dziś podpisane w dniu 14 marca 2018 r. rozporządzenie Ministra Finansów w zakresie przedłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych (link).

Zgodnie z opublikowanym wcześniej projektem rozporządzenia, terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowej, złożenie oświadczenia o posiadaniu kompletnej dokumentacji, jak również dołączenie do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania CIT-TP/PIT-TP zostały przedłużone do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – przedłużenie to stosuje się do terminów upływających w 2018 r. lub 2019 r.

Oznacza to, że dla podatników których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostatecznym terminem na spełnienie wyżej wymienionych obowiązków będzie 30 września 2018 r. lub 2019 r.

W przypadku zainteresowania bardziej szczegółowym komentarzem prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Piotr Kiciński
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 19

Katarzyna Zapalska
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 56