TAX ALERT 7/2021 – PROJEKTOWANE ZMIANY TERMINU ZŁOŻENIA DEKLARACJI CIT

Uprzejmie informujemy, że 10 marca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiąganego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych [dalej: Projekt].

Zgodnie z Projektem, przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2021 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych ulega termin:

  1. złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r., oraz
  2. wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Powyższą regulacją objęci zostaną także wszyscy podatnicy ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r.

Analogiczna regulacja została zawarta w art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 86, druk senacki nr 335, dalej: Ustawa). W związku z tym, że aktualny etap prac nad Ustawą nie daje gwarancji, że przed dniem 31 marca 2021 r. projektowane zmiany wejdą w życie, ustawodawca postanowił uregulować kwestię przedłużenia terminu do złożenia zeznania i wpłaty podatku należnego w rozporządzeniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem niniejszego Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418