TAX ALERT 8/2019 – KASY FISKALNE ONLINE

Uprzejmie informujemy, że 15 marca br. w III czytaniu Sejm uchwalił oraz przekazał Senatowi ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach [dalej: Nowelizacja]. Głównym celem Nowelizacji jest wprowadzenie obowiązku rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kas fiskalnych online.

W założeniu kasy fiskalne online będą przesyłały informacje o każdej zaewidencjonowanej na nich transakcji do Centralnego Repozytorium Kas. Informacje te będą przesyłane w czasie rzeczywistym, w sposób ciągły i zautomatyzowany. Informacje te mają być zanonimizowane, jeżeli chodzi o dane nabywcy.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 maja 2019 r., przy czym wprowadzanie kas fiskalnych online ma następować stopniowo. Podatnicy nadal będą bowiem uprawnieni do nabywania:

▪ kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii – do 31 sierpnia 2019 r.,
▪ kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii – do dnia 31 grudnia 2022 r.

Nowelizacja przewiduje jednak, iż w przypadku określonych branż obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych online będzie obowiązywał od określonej daty – co obrazuje poniższa tabela:

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(022) 205 22 18