TAX ALERT 8/2016 – STAWKI VAT DLA NAPOJÓW SERWOWANYCH W RAMACH USŁUGI GASTRONOMICZNEJ

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 marca 2016 r., dotyczący stawek VAT dla napojów podawanych w ramach usług związanych z wyżywieniem i cateringiem.

Spór, który stał się kanwą dla powołanego wyroku, dotyczył zagadnienia, czy w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56) można / należy wydzielić dla celów podatku VAT (i) świadczenie usługi gastronomicznej objętej preferencyjną stawką VAT w wysokości 8% oraz (ii) dostawę towarów w postaci napojów objętych stawką podstawową VAT w wysokości 23%, wskazanych w pozycji nr 7 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych opodatkowana [dalej: „załącznik”].

Z ustnego uzasadnienia powołanego wyroku wynika, iż NSA stanął na stanowisku, iż w opisanej sytuacji dochodzi do świadczenia jednolitej usługi gastronomicznej obejmującej przygotowanie i podanie wyżywienia oraz napojów i nie jest dopuszczalne dzielenie usługi gastronomicznej na część „usługową” oraz „towarową”. Zdaniem NSA, intencją prawodawcy było wskazanie, aby podmioty świadczące m.in. usługi gastronomiczne, do tej części usługi, która obejmuje usługi wymienione w pozycji nr 7 załącznika, nie stosowały stawki obniżonej, lecz stawkę podstawową.

Na podstawie ustnego uzasadnienia wyroku można wnioskować, iż zdaniem sądu brak jest w szczególności podstaw, aby stawka podstawowa VAT była stosowana w odniesieniu do całej wartości usługi gastronomicznej świadczonej na rzecz klienta w sytuacji, gdy jej elementem jest serwowanie napojów, które nie podlegają preferencyjnej stawce VAT. W takiej sytuacji bowiem opodatkowaniu podstawową stawką VAT podlega tylko ta część usługi, która dotyczy serwowania napojów wskazanych w pozycji nr 7 załącznika (m.in. kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych). Niemniej, z ostateczną oceną stanowiska NSA należy poczekać do opublikowania przez NSA uzasadnienia pisemnego wyroku.

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl                                                   
(22) 205 22 08

Magdalena Ząbczyk-Janiec
magdalena.zabczyk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 09