TAX ALERT 9/2019 – 1 MAJA 2019 R. BRAK ZAAWANSOWANEGO POZIOMU DOSTĘPU DO PUESC MOŻE ZATRZYMAĆ PRZEWOZY MONITOROWANE W SENT

Zwracamy Państwa uwagę, że pozostał już niecały miesiąc na dopełnienie przez podmioty dokonujące zgłoszeń przesyłek podlegających monitorowaniu w systemie SENT obowiązku uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), która służy do obsługi zgłoszeń w tym systemie. W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1849), dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających wykonujących obowiązki w ramach SENT został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na platformie PUESC poprzez podanie – oprócz loginu i hasła – również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego. Otrzymanie Id SISC podmiotu wiąże się z uzyskaniem zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC i wymaga złożenia odpowiednich wniosków poprzez usługę „e-Klient”.

Proces rejestracji może zająć od kilku dni do kilku tygodni.

Obowiązek ten dotyczy:

  • od dnia 1 maja 2019 r. – podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w rejestrze SENT (SENT_100 lub SENT_200);
  • od dnia 1 sierpnia 2019 r. – podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie SENT_100 lub SENT_200).

Obowiązek ten nie dotyczy natomiast przewoźników.

Począwszy od 1 maja 2019 r. brak zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC może spowodować brak możliwości dokonania zgłoszenia przewozu towarów podlegających monitorowaniu w SENT. Przypominamy w związku z tym, że w przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia przewozu w SENT, odpowiednio na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający zobowiązany do złożenia zgłoszenia nakładana jest kara pieniężna w wysokości 46% wartości brutto przewożonego towaru, nie niższej niż 20 000 zł – za każde niezłożone zgłoszenie. Dodatkowo, karami zostaną w takim wypadku obciążeni również przewoźnik, który przyjął przesyłkę do przewozu mimo niedopełnienia obowiązku jej zgłoszenia w SENT, oraz kierowca.

Kroki niezbędne do uzyskania zaawansowanego dostępu do PUESC dla celów SENT oraz praktyczne wskazów w tym zakresie opisane zostały szczegółowo na stronie https://puesc.gov.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Bartosz Bołtromiuk
Doradca podatkowy nr 11224
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37