TAX ALERT 9/2022 – ZGODA RADY UE NA OBLIGATORYJNY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)

Uprzejmie informujemy, że w oficjalnej bazie aktów prawnych UE opublikowano projekt decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej (UE) zezwalającej Polsce na wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)[1]. Zgodnie z opublikowanym dokumentem zgoda ma charakter czasowy i dotyczy okresu od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. (z możliwością przedłużenia). Decyzja Rady stanie się skuteczna z dniem notyfikacji, tj. opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rada UE zaakceptowała więc stanowisko Komisji Europejskiej (z marca br.), która pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie przez Polskę rozwiązania, zgodnie z którym w przypadku podatników mających siedzibę na terytorium Polski akceptowane będą wyłącznie takie faktury, które zostały wystawione w postaci dokumentów (not) w formie elektronicznej (tj. w ramach KSeF).

Decyzja Rady UE oznacza, że droga do wprowadzenia w Polsce KSeF jako obligatoryjnego, a przy tym wyłącznego sposobu wystawiania faktur staje otworem. Jednak inaczej niż planował rząd, będzie to mogło nastąpić o rok później (pierwotnie zakładano, że nastąpi to już od 1 stycznia 2023 r.). Po drugie zaś obligatoryjnym KSeF zostaną objęci tylko podatnicy posiadający w Polsce siedzibę działalności gospodarczej, ale już nie stałe miejsce prowadzenia działalności czy tym bardziej jedynie zarejestrowani w Polsce na VAT.


[1] dokument dostępny pod adresem: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9217-2022-INIT/PL/pdf.

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Szymon Raut
Doradca podatkowy
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16