USŁUGI KANCELARII PT – KRAJOWY SYSTEM e-FAKTUR

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny służący do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, a także odbioru i przechowywania tych faktur. Obecnie KSeF jest dobrowolny, ale od 1 lipca 2024 r. będzie obligatoryjny i obejmie wszystkich podatników VAT.

Czy wprowadzenie KSeF do firmy oznacza, że jest to tylko projekt IT? Otóż nie, dlatego już teraz proponujemy Państwu nasze wsparcie poza pracami informatycznymi.

Co proponujemy? Na początek chcielibyśmy zaproponować szkolenie w formie on-line lub stacjonarnej, podczas którego omówimy najważniejsze założenia systemu KSeF oraz wskażemy obszary, które wymagają zaadresowania w Państwa firmie. Jakie są to obszary?

Przede wszystkim chcielibyśmy umożliwić Państwu sprawne wdrożenie KSeF i w ramach tych prac proponujemy opracowanie indywidualnych rozwiązań, które pozwolą znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Jak zarządzać uprawnieniami do korzystania z KSeF?
 2. Jak postępować, gdy system KSeF jest nieodstępny/wystąpiła awaria?
 3. Jak wystawiać i przekazać faktury poza KSeF do konsumentów?
 4. Jak wystawiać i przekazać faktury poza KSeF dla zagranicznych odbiorców?
 5. Co należy zrobić w przypadku, gdy faktury zostały odrzucone przez KSeF?
 6. Czy w związku z wejściem w życie KSeF, należy zmieniać zawarte umowy?

Jak możemy pomóc?

 • Przeanalizujemy proces wystawiania faktur w Państwa firmie pod kątem właściwego przekazywania danych do KSeF.
 • Opracujemy stosowne procedury/regulaminy, z których będzie wynikać sposób postępowania np. w przypadku awarii KSeF.
 • Przygotujemy formaty faktur, które będą przekazywane do KSeF w zależności od typu transakcji.
 • Przeanalizujemy i dokonamy zmian w zawartych umowach pod kątem dostosowania ich do wymogów wprowadzonych przez KSeF
 • Będziemy wsparciem dla Państwa informatyków, w przypadku pojawiających się wątpliwości.

Do wdrożenia KSeF zostało 15 miesięcy, więc lepiej nie zwlekać do ostatniej chwili. Skontaktuj się z nami już dziś. 

***

Joanna Kilijańska
Partner
joanna.kilijanska@ptpodatki.pl
605 514 518

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08  

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16