WEBINARIUM – JAK ZAUTOMATYZOWAĆ PROCES USTALANIA CEN RYNKOWYCH W TRANSAKCJACH FINANSOWYCH? O ROLI POLITYKI CEN TRANSFEROWYCH I NARZĘDZIACH JĄ WSPIERAJĄCYCH

Podczas spotkania postaramy się odpowiedzieć na pytanie jak uprościć życie dyrektora finansowego, menedżera podatkowego czy osoby zarządzającej departamentem skarbu, która musi ustalać warunki transakcji finansowych zawieranych w grupie podmiotów powiązanych. Pokażemy jak działają narzędzia i rozwiązania, które wspomagają lub automatyzują procesy określenia cen w takich transakcjach, a jednocześnie spełniają wszystkie wymogi formalne wynikające z przepisów w zakresie cen transferowych.

📆 Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się 30 maja o godzinie 10:00 – 11:30.

🚩 Rejestracja: https://bit.ly/3IgjlZC

W ramach wydarzenia szczególną uwagę poświęcimy następującym kwestiom:

  • czym jest polityka cen transferowych w obszarze transakcji finansowych i dlaczego jest tak ważna?
  • przybliżymy nowe wytyczne w zakresie sposobu ustalania cen w transakcjach finansowych zawieranych z podmiotami powiązanymi;
  • pokażemy jak istotne jest zachowanie jednolitości polityki finansowania na poziomie grupowym i jak dobra polityka cen transferowych wspiera te procesy;
  • omówimy polityki finansowe stosowane w grupach finansujących się ze źródeł własnych i długiem – czym się różnią i jak mogą wpływać na warunki finansowych transakcji wewnątrzgrupowych;
  • pokażemy jak elastyczne mogą i powinny być polityki w zakresie transakcji finansowych w zależności od rodzaju i celu finansowania;
  • zwrócimy uwagę na najczęstsze problemy pojawiające się przy modelowaniu transakcji finansowych;
  • omówimy sposób podejścia do wyboru kryteriów, dokonywania korekt, a także wyznaczenia ratingów poszczególnych spółek i oceny wpływu dorozumianego wsparcia grupy na indywidualny rating jej członka (implicit suport);
  • poruszymy kwestę zadłużenia kapitałów własnych w zakresie ustalania warunków finansowania wewnątrzgrupowego, tj. powiemy więcej o tym, czy finansowanie długiem jest zawsze oczekiwanym i należytym sposobem finansowania działalności.

Dla kogo?

Szkolenie jest szczególnie istotne dla osób, które sprawują nadzór nad kwestiami podatkowymi (działy podatkowe i finansowe) oraz są zaangażowanie w procesy ustalania warunków transakcji finansowych (działy skarbu).

Prowadzący:

Tomasz Jankowski – doradca podatkowy, Partner w Kancelarii

Zachęcamy do udziału w spotkaniu!