WEBINAR:OBLIGACJE KORPORACYJNE JAKO NOŚNIK KAPITAŁU WEWNĄTRZGRUPOWEGO. KLUCZOWE ZAGADNIENIA PRAWNO-PODATKOWE

Bezpłatne spotkanie online: 15 września 2020, godz. 11:00

Zapraszamy Państwa na spotkanie, podczas którego eksperci Navigator Capital Group oraz Kancelarii Paczuski Taudul, przybliżą najważniejsze prawne oraz podatkowe zagadnienia związane z wykorzystywaniem obligacji jako instrumentów zamierzających do zarządzania płynnością finansową podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

REJESTRACJA: https://bit.ly/35e26Wb

W ramach webinaru zostaną omówione następujące kwestie:

  • Charakterystyka i porównanie instrumentów pozwalających transferować środki pieniężne wewnątrz grup kapitałowych (podwyższenie kapitału, pożyczki, weksle, obligacje korporacyjne, cash pooling)
  • Aspekty prawno-podatkowe wpływające na wybór sposobu finansowania wewnątrzgrupowego
  • Najczęstsze sytuacje wykorzystywania obligacji korporacyjnych jako nośnika kapitału – case studies
  • Proces emisji obligacji zgodnie z nowymi przepisami. Rola agenta emisji i KDPW
  • Koszty emisji obligacji wewnątrzgrupowych
  • Podsumowanie nowych obowiązków i zmian prawnych dla obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy!

Prelegenci:

Tomasz Jankowski
Partner w kancelarii Paczuski Taudul

Krzysztof Dziubiński, CFA
Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator S.A