ZMIANY PODATKOWE PROPONOWANE W „POLSKIM ŁADZIE”

W dniu 15 maja 2021 r. zaprezentowane zostały założenia programu społeczno-gospodarczego tzw. „Polskiego Ładu” obejmujące następujące obszary: plan na zdrowie, uczciwa praca – godna płaca, dekady rozwoju, rodzina i dom w centrum życia, Polska – nasza ziemia, przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, dobry klimat dla firm, czysta energia – czyste powietrze, CyberPoland 2025 oraz złota jesień życia.

W obszarze uczciwa praca – godna płaca znalazły się m.in. następujące propozycje podatkowe:

  • podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego dla wszystkich podatników do 30 tys. złotych, bez względu na poziom osiąganych dochodów,
  • podniesienie progu podatkowego powyżej którego należny jest 32% podatek dochodowy z  kwoty 85.528 złotych do kwoty 120 tys. złotych,
  • wprowadzenie takich samych zasad opłacania składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą jak w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę, tj. 9% składka zdrowotna liczona proporcjonalnie od dochodu – przy jednoczesnym zlikwidowaniu możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego,
  • wprowadzenie specjalnej ulgi dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. złotych mającej za zadanie częściowe zrekompensowanie negatywnych skutków braku możliwości odliczania zapłaconej składki zdrowotnej od podatku dochodowego,
  • wprowadzenie specjalnej ulgi dla osób powracających z emigracji skutkującej zmniejszeniem podstawy opodatkowania o maksymalnie 50 tys. złotych,
  • ograniczenie wykorzystania umów cywilnoprawnych m.in. poprzez pełne oskładkowanie umów zlecenia (zlikwidowanie tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczeń).

W dokumencie prezentującym „Polski Ład” wskazano, że konkretne rozwiązania mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów we wrześniu br. – co oznacza, że stosowne projekty ustaw przedstawione zostaną dopiero jesienią. Według informacji prasowych, zakładane zmiany podatkowe miałyby obowiązywać począwszy od 2022 r.

W chwili obecnej, bez dokładniej analizy projektów ustaw, precyzyjne określenie ich wpływu na poziom obciążeń publicznoprawnych będą miały propozycje podatkowe zaprezentowane w „Polskim Ładzie”. Wstępnie można założyć, że wskazane powyżej działania powinny być korzystne dla osób zarabiających do 6 tys. złotych miesięcznie (a uwzględniając proponowaną ulgę dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. złotych, zmiany powinny być neutralne dla osób zarabiających do ok. 10 tys. złotych), jednocześnie zwiększając obciążenia publicznoprawne po stronie osób najlepiej zarabiających, zarówno na umowach o pracę jak i w ramach prowadzonych działalności gospodarczych. Przykładowo, poziom obciążeń publicznoprawnych osoby fizycznej płacącej 19% liniowy podatek dochodowy może w przyszłym roku wzrosnąć prawie o połowę.

Powyższe kwestie będziemy monitorować i informować Państwa o dalszym rozwoju sytuacji.

Pełną treść opublikowanych założeń „Polskiego Ładu” można znaleźć pod linkiem: http://polskilad.pis.org.pl/files/Polski_Lad.pdf

KONTAKT

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
22 205 22 12

Tomasz Kryczka
Doradca podatkowy
tomasz.kryczka@ptpodatki.pl
22 205 22 21