PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z przymusowym wykupem akcji,
 • rozumienia pojęcia kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi w kontekście odpisów amortyzacyjnych,
 • wyłączenia usług administracyjnych z limitu dot. usług niematerialnych z art. 15e ustawy CIT,
 • rozumienia pojęcia podatników zależnych lub współzależnych na gruncie ustawy PNIF,
 • wymogu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności wobec wszystkich dłużników solidarnych,

a także interpretacje indywidualne dotyczące:

 • kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zapłaconych w 2018 r.,
 • uznania przychodów związanych ze spłatą należnej wierzytelności (tj. wykup komercyjnych bonów dłużnych) za przychody z zysków kapitałowych,
 • stosowania ograniczenia z art. 15e ustawy CIT do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środka trwałego (w tym inwestycji w obcym środku trwałym),
 • wyłączenia wynagrodzenia z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy z kosztów uzyskania przychodów,
 • zasad rozliczania podatku od przychodów z budynków komercyjnych w świetle art. 24b ustawy CIT,
 • zasad kalkulacji przychodu w podatku od przychodów z budynków komercyjnych,
 • opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności przemysłowej (IP BOX),
 • braku wpływu odliczania strat z lat ubiegłych na zwolnienie z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych z art. 11n ust. 1 ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_05_13_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy

Uwaga - niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.