TAX ALERT

Tax Alert 37/2019 – Biała lista, obowiązkowa podzielona płatność, quick fixes – stanowisko MF

Uprzejmie informujemy, że odpowiednio 20-go oraz 23 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów o VAT (i nie tylko) z zakresu: wykazu podatników VAT (tzw. białej listy) – dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat,obowiązkowe podzielonej płatności (ang. split payment) – dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-23-grudnia-2019-r-w-sprawie-mechanizmu-podzielonej-platnosci. Objaśnienia zostały wydane w trybie art. 14a...

czytaj dalej

Tax Alert 36/2019

ROZPOCZĄŁ SIĘ BIEG TERMINU DO WZNAWIANIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH, W KTÓRYCH WYKORZYSTANO MATERIAŁY Z INNYCH POSTĘPOWAŃ, NA BAZIE WYROKU TSUE WS. GLENCORE W nawiązaniu do naszych wcześniejszych alertów (vide TA 31/2019 oraz TA 33/2019) uprzejmie informujemy, że 16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został wreszcie opublikowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczący węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. (sygn. C-189/18). Tym samym rozpoczął się bieg miesięcznego  terminu na złożenie wniosku o wznowienie postępowania w...

czytaj dalej

Tax Alert 35/2019 – Zmiany w koncesjach paliwowych i RPP – nowy wykaz paliw ciekłych opublikowany

W dniu 28 listopada br. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych (poprzednio: Minister Energii) z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. 2019 poz. 2332, dalej: rozporządzenie). Ostateczne brzmienie rozporządzenia istotnie rozszerza zakres wyrobów, których będą dotyczyć obowiązki wynikające z Prawa Energetycznego....

czytaj dalej

Tax Alert 34/2019 – Podwyżki stawek akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, przewidujący wzrost stawek akcyzy o 10% na większość napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. Podwyższone stawki akcyzy mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Poniżej przedstawiamy katalog wyrobów akcyzowych wraz z nowymi planowanymi stawkami akcyzy: alkohol etylowy – 6275,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie;piwo – 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu; wino i pozostałe napoje...

czytaj dalej

Tax Alert 33/2019 – Sprostowanie alertu 31/2019

SPROSTOWANIE ALERTU 31/2019 WYROK W SPRAWIE GLENCORE C-189/18 Pragniemy zawiadomić, że wbrew doniesieniom medialnym sentencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [TSUE] z 16 października 2019 r. dotyczącego węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. C-189/18 nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wprawdzie wyrok został opublikowany w Elektronicznym Zbiorze Orzeczeń TSUE na platformie EUR-Lex i CURIA-Europa-EU, brak ogłoszenia sentencji wyroku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powoduje, że termin na złożenie wniosku...

czytaj dalej