covid-19

Najważniejsze informacje ws. zmian legislacyjnych w obszarze podatkowym.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem naszego zespołu zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem maila wsparcieCOVID@ptpodatki.pl lub bezpośrednio z Partnerami Kancelarii.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA– PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI CIT-8 ZA 2019 R. PRZEZ NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW ZWOLNIONYCH PRZEDMIOTOWO

W dniu 24 marca br. na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników CIT. Zgodnie z jego brzmieniem, ww. termin do złożenia zeznania, jak również do wpłaty należnego podatku, ulegnie przesunięciu z dnia 31 marca na dzień 31 lipca 2020 r. Zakresem zastosowania tego przedłużenia zostaną objęci podatnicy spełniający w roku podatkowym 2019 jeden z następujących warunków: osiągnęli wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy CIT,uzyskali przychody z działalności...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WYBRANE ZAGADNIENIA PODATKOWO – PRAWNE

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia podatkowo-prawne projektu z dnia 21 marca ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią projektu, tarcza antykryzysowa wprowadzić ma m.in. następujące zmiany: Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ustawa nie przewiduje odroczenia terminu na złożenie zeznania podatkowego za 2019 r. oraz terminu zapłaty zaliczek na podatek CIT – deklaracja CIT-8 powinna zostać...

czytaj dalej