covid-19

Najważniejsze informacje ws. zmian legislacyjnych w obszarze podatkowym.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem naszego zespołu zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem maila wsparcieCOVID@ptpodatki.pl lub bezpośrednio z Partnerami Kancelarii.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 – WYBRANE ZAGADNIENIA

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 15 grudnia 2020 r. poz. 2255], która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej (obecnie zwana jest również Tarczą Antykryzysową 6.0). Wsparcie COVID-19 Tarcza Antykryzysowa 6.0. w zakresie regulacji o charakterze wsparcia finansowego dla konkretnych, indywidualnych...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 [Dz.U. z 2020 r. poz. 1086], która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej (obecnie zwana jest również Tarczą Antykryzysową 4.0). CIT/PIT Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków - Na mocy Tarczy Antykryzysowej 4.0 przedsiębiorcy będą podlegali zwolnieniu od podatku...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [Dz.U. z 15 maja 2020 r. Poz. 875, dalej: „Nowelizacja”], która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej (obecnie zwana jest również Tarczą Antykryzysową 3.0). 1. Odwieszenie biegu terminów – Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uległ zawieszeniu bieg terminów...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA A POMOC PUBLICZNA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Tarcza 2.0”), przedstawiamy podsumowanie poszczególnych rozwiązań przewidzianych w obu Tarczach w świetle przepisów o pomocy publicznej. Wsparcie niestanowiące pomocy publicznej Część wsparcia oferowanego w ramach obu „Tarcz antykryzysowych” nie skutkuje wystąpieniem pomocy publicznej. Oznacza to, że korzystanie z tego wsparcia nie powoduje konieczności zgłaszania pomocy za pomocą odpowiednich formularzy ani konieczności wyliczania...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 1.1 CZYLI ZMIANY W TARCZY 1.0 – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej. Zmiany wprowadzone przez Tarczę Antykryzysową 1.1. podzielone zostały na: - wymagające złożenia wniosku - niewymagające złożenia wniosku - zmiany proceduralne W kolejnych tax alertach będziemy informować Państwa o ewentualnych zmianach i dodatkowych wyjaśnienia obecnych wątpliwości co do sposobu realizacji i zakresu...

czytaj dalej