covid-19

Najważniejsze informacje ws. zmian legislacyjnych w obszarze podatkowym.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem naszego zespołu zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem maila wsparcieCOVID@ptpodatki.pl lub bezpośrednio z Partnerami Kancelarii.

OBNIŻKA STAWEK VAT Z 5% DO 0% NA NIEKTÓRE ART. SPOŻYWCZE A WAŻNOŚĆ DECYZJI WIS

Szanowni Państwo, jeżeli są Państwo w posiadaniu decyzji w sprawie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) wydanej na artykuły spożywcze ze stawką VAT 5%, pragniemy wskazać na potencjalne ryzyko wygaśnięcia z mocy prawa tych decyzji z dniem 1 lutego br. w związku z planowym wejściem w życie przepisów czasowo obniżających stawki VAT z 5% na 0% na niektóre te artykuły (tzw. tarcza antyinflacyjna 2.0). Przepisy te przewidują bowiem czasowe obniżenie stawki VAT do 0% (w okresie od 1 lutego do 31 lipca br.) na towary wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, które dotychczas...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 – WYBRANE ZAGADNIENIA

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 15 grudnia 2020 r. poz. 2255], która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej (obecnie zwana jest również Tarczą Antykryzysową 6.0). Wsparcie COVID-19 Tarcza Antykryzysowa 6.0. w zakresie regulacji o charakterze wsparcia finansowego dla konkretnych, indywidualnych...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 [Dz.U. z 2020 r. poz. 1086], która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej (obecnie zwana jest również Tarczą Antykryzysową 4.0). CIT/PIT Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków - Na mocy Tarczy Antykryzysowej 4.0 przedsiębiorcy będą podlegali zwolnieniu od podatku...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0 – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [Dz.U. z 15 maja 2020 r. Poz. 875, dalej: „Nowelizacja”], która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej (obecnie zwana jest również Tarczą Antykryzysową 3.0). 1. Odwieszenie biegu terminów – Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uległ zawieszeniu bieg terminów...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA A POMOC PUBLICZNA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Tarcza 2.0”), przedstawiamy podsumowanie poszczególnych rozwiązań przewidzianych w obu Tarczach w świetle przepisów o pomocy publicznej. Wsparcie niestanowiące pomocy publicznej Część wsparcia oferowanego w ramach obu „Tarcz antykryzysowych” nie skutkuje wystąpieniem pomocy publicznej. Oznacza to, że korzystanie z tego wsparcia nie powoduje konieczności zgłaszania pomocy za pomocą odpowiednich formularzy ani konieczności wyliczania...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 1.1 CZYLI ZMIANY W TARCZY 1.0 – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej. Zmiany wprowadzone przez Tarczę Antykryzysową 1.1. podzielone zostały na: - wymagające złożenia wniosku - niewymagające złożenia wniosku - zmiany proceduralne W kolejnych tax alertach będziemy informować Państwa o ewentualnych zmianach i dodatkowych wyjaśnienia obecnych wątpliwości co do sposobu realizacji i zakresu...

czytaj dalej

TARCZA FINANSOWA PFR

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia tzw. tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Na tarczę finansową składają się w istocie dwa rządowe programy wsparcia finansowego przedsiębiorstw: Tarcza Finansowa PFR dla Dużych FirmTarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm których podstawa prawna uregulowana została w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju [Dz.U. z 2019 r. poz. 1572 ze zm.], pozwalającym Radzie Ministrów na powierzenie PFR realizacji tego typu programów. Tym samym – w przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań antykryzysowych –...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2020 r. poz. 568]. Wsparcie wymagające złożenia wniosku Dofinansowanie na ochronę miejsc pracy - Z dofinansowania na ochronę miejsc pracy mogą skorzystać podmioty, u których wystąpi spadek obrotów, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług: o co najmniej 15% - przy porównaniu łącznych...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI ORD-U I IFT-2

W dniu 31 marca br. w dzienniku ustaw opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 563, link). Zgodnie z jego brzmieniem, przesunięciu do 31 maja 2020 r. uległy terminy na sporządzenia i złożenia zeznań: - ORD-U - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane; - IFT-2R - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat objętych tą informacją. W przypadku ORD-U przedłużenie dotyczy...

czytaj dalej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI CIT-8 ZA 2019 R.

W dniu 25 marca Ministerstwo Finansów przekazało informację o przedłużeniu terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. dla podatników CIT niekorzystających ze zwolnień przedmiotowych do dnia 31 maja 2020 r. Na razie nie ma jednak przepisów w tym zakresie. W tej chwili brak także jakichkolwiek informacji na temat analogicznego przedłużenia terminu do sporządzania sprawozdań finansowych. Będziemy Państwa informować o dalszych postępach w tej kwestii. KONTAKT Andrzej Paczuskiandrzej.paczuski@ptpodatki.pl+48 510 051 712 Daniel...

czytaj dalej