MEDIA O NAS

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: skuteczności oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT w przypadku zmiany nabywcy oraz kwestii uznania aktu pierwokupu za fakturę; kwestii możliwości zastosowania recharakteryzacji do transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi przed 2019 r. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: zakresu przedmiotowego pojęcia "urządzenie przemysłowe", o którym mowa w art....

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: stawki VAT dla dostawy posiłków i dań realizowanych w systemie „na wynos"; możliwość rozliczania przez spółkę przejmującą strat własnych poniesionych przed połączeniem. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: skutków podatkowych w VAT wystawienia fałszywej faktury z danymi spółki przez jej pracownika; kwestii odliczenia VAT od rat leasingowych od autobusu nabytego w zakresie działalności społecznej...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki oraz decyzję Dyrektora IAS wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: akcyzy od samochodów osobowych, która wciąż generuje wątpliwości – o opodatkowaniu akcyzą pojazdów typu VAN oraz o napędzie „mild hybrid”; obowiązku podawania danych osób zagranicznych we wniosku o interpretację podatkową. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwalifikacji w kontekście art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT usług udostępnienia spółce zasobów operacyjnych...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok wraz z komentarzem ekspertów dotyczący: kwestii uznania za podatnika VAT osoby dokonującej sprzedaży nieruchomości – pytanie prejudycjalne do TSUE. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: wyroku TSUE z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie C 791/22; kwestii możliwości do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku nie w pełni zamortyzowanej stalowni; kwestii wpływu regulacji unijnych na kwestie opodatkowania PIT zapewnienia...

czytaj dalej

TAX ALERT 2/2024 – NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY POTWIERDZA MOŻLIWOŚĆ SZERSZEGO STOSOWANIA ZWOLNIEŃ OD AKCYZY PRZY PRODUKCJI WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

Informujemy o korzystnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) zapadłym w sprawie o sygn. akt I GSK 2111/19, dotyczącym zakresu stosowania zwolnienia od akcyzy dla surowców akcyzowych (np. gazu ziemnego) używanych do produkcji półproduktów, wykorzystywanych następnie we właściwym procesie produkcji wyrobów energetycznych. Wbrew dominującemu dotąd, profiksalnemu podejściu organów podatkowych oraz części sądów, NSA uznał, że zwolnienie od akcyzy przysługuje w szerszym zakresie, tj. także wtedy, gdy surowiec akcyzowy (tu: gaz ziemny) zostanie wykorzystany w celach opałowych do...

czytaj dalej