MEDIA O NAS

KANCELARIA PT GŁÓWNYM PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE PODATKOWYM

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Podatkowym to pierwsze takie wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS. Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów szkół wyższych w Polsce zainteresowanych rozpoczęciem kariery w zawodzie doradcy podatkowego i ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej, w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w dniach 13 grudnia 2022 r. / 16 grudnia 2022 r. i składać się będzie z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego. Na laureatów trzech pierwszych miejsc czekają...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: artykułu 26 ust. 1 lit. b) Dyrektywy VAT (dot. opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług), który należy interpretować w ten sposób, że zakresem stosowania tego przepisu nie jest objęte świadczenie usług polegające na oferowaniu przez przedsiębiorstwo pracownikom bonów w ramach ustanowionego przez to przedsiębiorstwo programu, mającego na celu wyróżnienie i nagrodzenie najbardziej zasługujących na uznanie i osiągających...

czytaj dalej

GRUPY VAT – WEJŚCIE W ŻYCIE PRZEPISÓW OD 1 STYCZNIA 2023 R.

Zasadniczym uproszczeniem, z którego podatnicy będą mogli korzystać od początku 2023 r., będzie możliwość wspólnego rozliczania VAT w ramach tzw. grupy VAT. Na tle ustawodawstw innych państw unijnych grupy VAT nie są rozwiązaniem nowatorskim. Możliwość wspólnego rozliczania VAT przez kilku podatników – przewidziana w Dyrektywie VAT – funkcjonuje już w kilkunastu państwach członkowskich UE. Niemniej, polski prawodawca zdecydował się wprowadzić do ustawy VAT przepisy umożliwiające polskim podatnikom korzystanie z tego uproszczenia dopiero w drugiej połowie 2021 r. (w ramach tzw....

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kwestii zwolnienia z VAT usług polegających na konsultacjach dietetycznych świadczonych stacjonarnie i on-line lub telefonicznie osobom borykającym się z problemami zdrowotnymi oraz w celu poprawienia nawyków żywieniowych; możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zawartą ugodą sądową. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: zasad ustalania...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretację indywidualną wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczący: transakcji zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną podlegających opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PCC; prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na pomoc Ukrainie. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: kwestii obniżenia podatku VAT w przypadku promocji „cash back” na rzecz użytkownika końcowego telefonu w przypadku...

czytaj dalej