ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA CZŁONKÓW ZARZĄDU, KSIĘGOWYCH I OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W SPÓŁKACH

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na warsztat mający na celu omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością osobistą członków zarządów, księgowych oraz osób zajmujących się sprawami gospodarczymi spółek.

W ostatnim okresie organy podatkowe wykazują daleko idącą aktywność w zakresie kontroli firm. Zapełnianie tzw. luki w VAT odbywa się również kosztem uczciwych podatników. Również kontrole CIT stają się bardziej dotkliwe. Powyższe oznacza nie tylko ryzyka dla spółki jako podmiotu – w grę wchodzi również odpowiedzialność osobista osób odpowiedzialnych za finanse w firmie.

Podczas warsztatu omówimy praktyczne aspekty Państwa odpowiedzialności osobistej, a także sposoby jej zminimalizowania.

Warsztat przeprowadzą:

 • Adam Hellwig, Partner Kancelarii Paczuski Taudul
 • Grzegorz Keler, adwokat stale współpracujący z Kancelarią Paczuski Taudul.

Warsztat odbędzie się w Katowicach, 10 października 2016 r. o godz. 9:00. Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł netto na osobę. Zgłoszeń prosimy dokonywać w elektronicznie pod adresem:  dominik.rowicki@ptpodatki.pl wraz ze wskazaniem liczby uczestników. O miejscu warsztatu poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Program:

  • Odpowiedzialność karna i karna skarbowa
  1. Kto odpowiada za przestępstwa skarbowe? Zakres podmiotowy odpowiedzialności:
   • członkowie zarządów spółek,
   • odpowiedzialność innych osób (dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi i inne osoby),
   • odpowiedzialność za czyn innej osoby.
  2. Najczęściej występujące przestępstwa i wykroczenia skarbowe:
   • faktury nie dokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,
   • „znikający podatnik”,
   • nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg,
   • niezłożenie wymaganych informacji lub niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych.
  3. Inne czyny zabronione związane z kwestiami podatkowymi:
   • przestępstwa opisane w kodeksie karnym,
   • czyny z ustawy o rachunkowości.
  4. Postępowanie karne:
   • postępowanie przygotowawcze
   • rola organów ścigania
   • czynności śledztwa: zatrzymanie, przeszukanie, przesłuchanie
   • postępowanie przed sądem,
   • co należy zrobić w razie wszczęcia postępowania?
  5. Jak ograniczyć ryzyko odpowiedzialności?
   • czynny żal – czy zawsze pozwala uchronić się od odpowiedzialności?
   • korekta deklaracji – zamykająca się furtka,
   • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – prosty sposób na czysty rejestr karny?
   • wewnętrzne procedury – przeniesienie ryzyka w ramach spółki
 • Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe
  1. Kto i w jakiej sytuacji musi zapłacić podatek za innego podatnika?
   • członkowie zarządu spółki,
   • nabywca przedsiębiorstwa,
   • spółki powstałe z jednoosobowej działalności,
   • inne przypadki.
  2. Jak orzeka się o odpowiedzialności osób trzecich?
   • procedura orzekania o odpowiedzialności osoby trzeciej,
   • decyzja określająca a decyzja o odpowiedzialności.
  3. Jak uchronić się przed odpowiedzialnością?
   • właściwy moment na złożenie wniosku o upadłość – jak wyznaczyć granicę?
   • okres pełnienia funkcji – co  oznacza pełnienie funkcji, jak ustalić zakres czasowy?

Warsztat rozpoczyna się o godzinie 9:00 i kończy ok. 14:00.