PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • zasad identyfikacji podatkowej oddziału podmiotu zagranicznego;
  • wyrównania marży operacyjnej netto w dół w świetle przepisów ustawy CIT obowiązujących w 2018 r.;
  • uprawnienia PGK od odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach działalności B+R;
  • zakresu zastosowania zwolnienia z CIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • konsekwencji w CIT stosowania zapłaty na rachunki w różnych walutach w ramach MPP;
  • konsekwencji w CIT zapłaty ceny w drodze potrącenia w sytuacji obligatoryjnego stosowania MPP;
  • kosztów nabycia i wytworzenia form testowych jako kosztów kwalifikowanych działalności B+R;
  • możliwości zwolnienia z CIT przychodu ze sprzedaży prototypu wytworzonego w przeważającej części poza SSE.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_02_10_PT_Przekrój Podatkowy