PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

  • kwestii proceduralnych w zakresie możliwości zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  • wyłączenia wydatków z tytułu zakupu usług IT oraz usług B+R z ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • opodatkowania transakcji łańcuchowej, w której występuje import towarów;
  • braku możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT do czynności wykonywanych w ramach umów subpartycypacji;
  • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na straty kredytowe utworzonych na pokrycie nieściągalnej wierzytelności w przypadku umorzenia postępowania układowego;
  • braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów o dzieło.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_03_30_PT_Przekrój Podatkowy