PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

  • braku możliwości zakwalifikowania kwoty ekwiwalentu opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodu kredytobiorcy; 
  • skutków podatkowych w CIT wyrównania poziomu rentowności na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r.; 
  • kwestii obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w latach 2017 i 2018 dla transakcji realizowanych przez spółkę komunalną z gminą;
  • uznania usług udzielenia pożyczki za transakcje pomocnicze;
  • opodatkowania podatkiem od nieruchomości drogi stanowiącej własność podatnika;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • przesłanek zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4-4d ustawy CIT odnośnie do wypłaty dywidendy na rzecz spółki brytyjskiej;
  • zasad ustalania wartości podatkowej udziałów spółki kapitałowej w przypadku zmiany przez jej wspólnika rezydencji podatkowej;
  • braku możliwości zakwalifikowania usług w zakresie tworzenia i projektowania elementów składowych gier oraz opracowania metodologii i harmonogramu prowadzonych prac do kategorii kosztów wskazanych w art. 18d ust. 3a pkt 2 ustawy CIT;
  • dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki VAT 0% do WDT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_04_06_PT_Przekrój Podatkowy