PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwalifikacji do źródła przychodów odsetek od pożyczek zaciągniętych w celu zakupu udziałów;
 • stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb VAT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w sytuacji gdy płatność nie następuje bezpośrednio z rachunku VAT podatnika;
 • kwestii złożenia przez osoby uprawnione oświadczenia, zgodnie z art. 11m ust. 2 pkt 2 ustawy CIT, w przypadku udzielenia spółce przez jej większościowego akcjonariusza nieodpłatnego poręczenia kredytu;
 • momentu dokonania korekty podatku należnego wynikającego z faktur;
 • kwestii obowiązku pobrania podatku źródła w związku z zapłatą kwoty meczowej zagranicznym federacjom piłkarskim;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • braku możliwości uznania działalności w zakresie opracowywania zagadnień prawno-podatkowych za działalność badawczo-rozwojową;
 • obowiązków płatnika w sytuacji wykupu certyfikatów inwestycyjnych od spółki niebędącej osobą prawną;
 • przesłanek uznania wierzytelności za „trudne” w świetle przepisów ustawy VAT. Kwestia opodatkowania VAT czynności nabycia wierzytelności od pasażera względem przewoźnika lotniczego;
 • zasad zaliczania wynagrodzeń z tytułu usług komercjalizacji do kosztów uzyskania przychodu;
 • statusu „małego podatnika” w przypadku banku;
 • przesłanek uznania działalności w zakresie fintech za działalność B+R.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_08_03_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08